Gạch Mosaic Lục Giác Xanh Rêu TPH_MS161

  • Màu sắc: Màu xanh rêu
  • Chất liệu: gốm sứ
  • Độ dày : 6mm
  • Kích thước viên: 48mm x 59mm
  • Kích thước vỉ: 300mm x 300mm
  • Đóng thùng : 22 vĩ / thùng / 2m2
  • Cân Nặng : 25Kg/ thùng