Gạch Mosaic Lồng Đèn TPH_MS104

  • Màu Sắc : Màu Trắng và Xám
  • Loại men : men trơn , bóng, kiểu lõm .
  • Kích thước viên : 12.5mm x 16mm
  • Kích thước vĩ : 1 vĩ được ghép 4 viên,bên dưới có dán 1 lớp lưới.
  • Độ dày : 8mm
  • Chủng loại: Gạch Mosaic Lồng Đèn