Gạch trang trí Việt Nhật SKI 1503

ích thước viên : 150 x 295mm
Số lượng viên/mét : 22.22viên /m2
Màu Sắc: Xám muối tiêu
Sử dụng cho: Ốp tường