Gạch Mosaic Thủy Tinh Xà Cừ TPH_MS001

  • Tên: Gạch Mosaic Thủy Tinh Xà Cừ
  • Mã sản phẩm: TPH001
  • Kích thước vỉ: 327mm X 327mm
  • Kích thước của mỗi viên: 20mm x 20mm
  • Độ dày: 4mm