Gạch Mosaic Thủy Tinh TPH_MS006

  • Tên: Gạch Mosaic Thủy Tinh
  • Mã sản phẩm: TPH_MS006
  • Kích thước viên : 48mm x 48mm
  • Kích thước vỉ: 300mm x 300mm
  • Độ dày : 4mm
  • Quy cách : 1m2 = 11 vĩ
  • Đóng gói : 1 thùng 22 vĩ = 2m2