Gạch Mosaic Gốm Men Mờ TPH_MS110

  • Màu Sắc : Màu Đen, men trơn, bề mặt mờ
  • Kích thước viên : 48 mm x 48 mm
  • Kích thước vỉ: 306mm x 306mm
  • Độ dày : 6mm
  • Quy cách : 1.03m2 = 11 vĩ
  • Cân Nặng : 25kg/Thùng
  • Đóng gói : 1 thùng 22 vĩ = 2.06 m2
  • Chủng loại: Gạch Mosaic Gớm Sứ