Gạch lục giác men YK23210-F

  • Gạch lục giác men YK23210-F
  • Mã: YK23210-F
  • Kích thước: 20x23cm
  • Chất liệu : xương đá