Gạch lục giác men YK23207

  • Gạch lục giác men YK23207
  • Mã: YK23207
  • Kích thước: 20x23cm
  • Chất liệu : xương đá