Gạch lục giác men YK23205

  • Gạch lục giác men YK23205
  • Mã: YK23205
  • Kích thước: 20x23cm
  • Chất liệu : xương đá