Gạch lục giác men YK23203-B

  • Gạch lục giác men YK23203-B
  • Mã: YK23203-B
  • Kích thước: 20x23cm
  • Chất liệu : xương đá