Gạch lục giác men M23208

  • Gạch lục giác men M23208
  • Mã: M23208
  • Kích thước: 20x23cm
  • Chất liệu : xương đá