Gạch lục giác men M23204-B

  • Gạch lục giác men M23204-B
  • Mã: M23204-B
  • Kích thước: 20x23cm
  • Chất liệu : xương đá