Gạch lục giác men 23007

  • Gạch lục giác men 23007
  • Mã: 23007
  • Kích thước: 20x23cm
  • Chất liệu : xương đá