Gạch bông men DC275

  • Gạch bông men DC275
  • Mã: DC275
  • Kích thước: 20x20cm
  • Chất liệu : xương đá