Gạch bông men DC271

  • Gạch bông men DC271
  • Mã: DC271
  • Kích thước: 20x20cm
  • Chất liệu : xương đá