Gạch bông men DC261

  • Gạch bông men DC261
  • Mã: DC261
  • Kích thước: 20x20cm
  • Chất liệu : xương đá