Gạch bông men DC260

  • Gạch bông men DC260
  • Mã: DC260
  • Kích thước: 20x20cm
  • Chất liệu : xương đá