Gạch bông men 20140

  • Gạch bông men 20140
  • Mã: 20140
  • Kích thước: 20x20cm
  • Chất liệu : xương đá