Gạch bông men 20138

  • Gạch bông men 20138
  • Mã: 20138
  • Kích thước: 20x20cm
  • Chất liệu : xương đá