Gạch bông men 20136

  • Gạch bông men 20136
  • Mã: 20136
  • Kích thước: 20x20cm
  • Chất liệu : xương đá