Gạch bông men 20126

  • Gạch bông men 20126
  • Mã: 20126
  • Kích thước: 20x20cm
  • Chất liệu : xương đá