Gạch bông men 20117

  • Gạch bông men 20117
  • Mã: 20117
  • Kích thước: 20x20cm
  • Chất liệu : xương đá