Gạch bông men 20116

  • Gạch bông men 20116
  • Mã: 20116
  • Kích thước: 20x20cm
  • Chất liệu : xương đá