Gạch bông men 20113

  • Gạch bông men 20113
  • Mã: 20113
  • Kích thước: 20x20cm
  • Chất liệu : xương đá