Gạch bông men 20111

  • Gạch bông men 20111
  • Mã: 20111
  • Kích thước: 20x20cm
  • Chất liệu : xương đá