Gạch bông men 20110

  • Gạch bông men 20110
  • Mã: 20110
  • Kích thước: 20x20cm
  • Chất liệu : xương đá