Gạch bông men 20109

  • Gạch bông men 20109
  • Mã: 20109
  • Kích thước: 20x20cm
  • Chất liệu : xương đá