Gạch bông men 20104

  • Gạch bông men 20104
  • Mã: 20104
  • Kích thước: 20x20cm
  • Chất liệu : xương đá