Gạch thông gió trắng VCB-032

Thông gió xi măng trắng VCB-032 LUCKY

  • Mã sản phẩm: VCB-032
  • Kích thước: 190 x 190 x 65 mm
  • Trọng lượng: 2.5 – 3 kgs/pcs
  • Số Viên/Thùng: 4 pcs